Spring til indhold

Ubemandet købmandsbutik på Kystvej?

Siden lukningen af Min købmand i starten af 2023 har Ballum landsbyforening arbejdet på at få genetableret dagligvarehandel i Ballum.

I sommeren 2023 var der enighed om at forsøge at indsamle midler til at købe Byvej 70, med henblik på at byen skulle eje bygning og inventar, som en selvstændig købmand så kunne leje eller forpagte.

Desværre nåede dette projekt ikke i mål, da vi efter deadlines udløb i februar kun havde tilkendegivelser på 500.000 kr. hvor målet var 2 mio.
Sidenhen har der været to spor i håb om at etablere en købamndsbutik i Ballum igen.

Fra privat side, er der blevet arbejdet på at kunne skabes købmandsdrift i Byvej 70.
Landsbyforeningen har som en alternativ løsning samarbejdet med Tønder kommune om tilladelser og byggemodning af et stykke jord på Kystvej, således at der kan placeres en UBEMANDET butikspavillion på grunden.

Planen kort:
Landsbyforeningen lejer 799m2 grund af Hans Henrik Pørksen
Der etableres på grunden et asfalteret areal, og der installeres strøm og vand.
Der placeres en pavillion på 70m2 fra virksomheden Unlimit Retail.
Unlimit Retail står for driften og Landsbyforeningen er ansvarlig for udenomsarealet.
Landsbyforeningen sørger for strøm og vand.

Butikken:
Den ubemandede butik ejes og drives af Unlimit Retail (UR)
Det er UR der står for opfyldning af varer og rengøring.
Man lukker sig ind via en app eller via betalingskort.
Udenlandske turister kan også handle i butikken.
Butikken er åben 24/7
Priserne er det samme som i SPAR (Dagrofa er grossist for UR)
Udvalget er mindre, men der er både mejerivarer, frugt og grønt
Der er mulighed for pakkeudlevering via pakkeboks.
Der findes pt. IKKE en løsning til apotekervarer.

Kommunen:
Vi har gennem forårsmånederne arbejdet med kommunen omkring den burokratiske proces mht. byggemodning, landzonetilladelse og byggetilladelse.
Vi er nu nået til et punkt, hvor vi sammen med kommunen har rammerne for en landzonetilladelse på plads..
Asfaltgrunden placeres 20 meter fra Kystvejens vejmidte (lovkrav)
Landsbyforeningen skal søge landzonetilladelse, men kommunen er behjælpelig med denne del.
Landsbyforeningen skal søge en byggetilladelse, og vi håber ligeledes at kommunen vil hjælpe med dette også.

Grunden:
Vi har lavet en lukrativ lejeaftale med lodsejer Hans Henrik Pørksen. 1 kr. pr. år
Vi har med Entreprenør Lykou forespurgt på pris for klargøring til og udlægning af asfalt på den 799m2 store grund.
Elhuset har anmodet om tilladelse til etablering af strøm (behandlingstid 6-8 uger)
Vi forventer at der installeres vand, så Unlimits personale har nem adgang til dette i.forb. med rengøring m.m.
Vi arbejder stadig på afløbsforhold, hvor kommunen arbejder på at finde den mest lukrative løsning til os.
Indkørsel vil være 50 m. fra Kystvejen (lovkrav)
Parkering vil være i den vestlige ende af arealet.
Butikken placeres i det nordøstlige hjørne af arealet og vender syd-nord.

Tidsplan:
Der er følgende kendte behandlingstider:
Landzonetilladelse: 6-8 uger: Vi igangsætter dette hurtigst muligt sammen med kommunen
Byggetilladelse: vi igangsætter denne på samme tid, med forbehold for godkendelse af landzonetilladelse
El-tilladelse: 6-8 uger. Elhuset har igangsat dette.
Unlimit Retail: 10-12 uger fra indbetaling af depositum til levering af butik.

Økonomi:
For at kunne nå i mål med dette projekt har vi igen brug for at lokalbefolkningen er med på ideen.
Der skal indsamles ca. 460.000 kr fordelt på følgende poster:
Entreprenør inkl. asfalt: ca. 300.000,-
Strøm: ca. 55.000,-
Vand: ca. 10.000,-
Depositum til pavilion: 100.000,-

Bemærk at vi denne gang IKKE er ude i at man køber anparter med dertilhørende ejerskab, men ganske enkelt indsamling.
Pengene bliver brugt til etableringsomkostninger.
Depositum til pavilion tilbagebetales til landsbyforeningen efter 3 år, HVIS butikken genererer en årlig omsætning på 2,5 mio.
Hvis butikken efter 3 år IKKE omsætter for minimum 2,5 mio, har Unlimit Reail ret til at flytte pavilionen væk fra byen, og vi mister de 100.000.

Inden længe annoncerer vi startskuddet for indsamlingen. Der lander en blanket i jeres postkasse, og blanketten vil også være at finde online.

Kommer vi ikke helt i mål med 400.000, så har vi mulighed for at finde besparelser. F.eks. udskifte asfalt med anden belægning, eller nedjustere strøminstallationen.

Vi håber at rigtig mange er med på ideen, og glæder os til at kunne realisere denne ide i fællesskab!

Har du spørgsmål, eller har du lyst til at hjælpe., f.eks. med at dele blanketter ud m.m. så kontakt Rene på rc@webhusetballum.dk eller 20109936

Bemærk: de vedhæftede PDF filer…

På vegne af Landsbyforeningens købmandsgruppe

Beskrivelse-overflader-Butik-68-m2-med-lager.pdf

V4-Box-360-med-lager-plan-med-maal.pdf

Unlimit-borgerforeninger.pdf

Del på Facebook

Vejret har været svingende de seneste dage, og det fortsætter

Det nye fitness, spinning og crossgym begynder at tage form

Torsdag d. 20/6 mødtes alle foreninger på nær få undtagelser,

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver