Spring til indhold

Fællesmøde for foreningerne i Ballum og omegn blev afholdt

Torsdag d. 20/6 mødtes alle foreninger på nær få undtagelser, til et fællesmøde med henblik på at styrke hinanden ved, i første omgang, at lære hinandens virke bedre at kende.

Alle foreninger gav et turbo-resume af dem selv og deres nuværende situation på 60 sekunder.

Herefter var der livlig debat om de fælles udfordringer og styrker vi har i det frivillige liv på egnen.

Der blev også aftalt fælles fodslag om bl.a. annoncering af arrangementer.

Et fælles ønske om friluftsarealer i flere foreninger blev aftalt forenet under en fælles paraply i håb om at alle projekter kan stå styrket overfor myndigheder og fonde.

Endelig blev der aftalt, at vi vil mødes hvert halve år for at kunne skabe et stærkt bånd mellem alt frivilligt arbejde i området.

Mellem møderne kan vi fortsat sparre og debattere på en nyoprettet Facebookgruppe, for ledere og bestyrelsesmedlemmer i foreningerne og sammenslutningerne i Randerup, Koldby, Skast og Ballum.

Var jeres forening ikke med til mødet, vil vi gerne opfordre til at rette henvendelse til Rene på rc@webhusetballum.dk eller 20109936 med henblik på at komme med i Facebookgruppen og være med til næste møde d. 21. Januar 2025

Tak til Landdistriktskoordinator Karin Lorenzen for at hjælpe os med at holde styr på de mange input, og samle alt i et referat, der i øvrigt er vedhæftet dette indlæg.

På mødet var følgende repræsenteret:

Randerup Forsamlingsgård

Ballum Landsbyforening

Stiudvalget

Udsmykningsudvalget

Koldby Bylaug

Luthersk Mission

Kvindeklubben

Legepladsudvalget

Ballum IF

Ballum Enges Forskønnelsesforening

Ballum vandværk

Støtteforeningen for Ballum IF og Multihuset

Ballum Multihus

Bredebro og omegns pensionistforening

Vesterende og Østerendes beboerforening

Åben Skolestue Randerup

Randerup Ungdomsforening

Opsamling-af-faelles-foreningsm-Ballum-juni-2024.docx

Del på Facebook

Vejret har været svingende de seneste dage, og det fortsætter

Det nye fitness, spinning og crossgym begynder at tage form

Siden lukningen af Min købmand i starten af 2023 har

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver