Facebook Login

Ved at oprette dig selv som bruger på Ballumby.net accepterer du samtidig disse betingelser for brugen af Ballumby.net.

Du bliver som udgangspunkt optaget i Ballum-Telefonbogen her på hjemmesiden. Du kan dog fjerne dine oplysninger under "Min Konto".

Du er ikke forpligtet til at bidrage med indhold til Ballumby.net

Du må kun anvende Ballumby.net til lovlige formål. Det er ikke tilladt at opsætte eller sende materiale, der er ulovligt, skadeligt, pornografisk, truende, groft, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, blasfemisk, vildledende eller hadefuldt, eller andet materiale, der kan føre til civilt eller strafferetligt erstatningsansvar i henhold til loven, til eller via Ballumby.net.

Du må ikke oprette salgsannoncer med ulovlige varer, såsom piratkopier, hælervarer eller ulovlige rusmidler. Ej heller må du opfordre til ulovligheder via Ballumby.net

Du er selv ansvarlig for alt materiale du bringer på Ballumby.net.

Ballumby.net har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringer er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt evt. købere har vilje og evne til at betale derfor. Ballumby.net undersøger ikke på forhånd noteringer eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan Ballumby.net ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handler og noteringer.

Selvom det er forbudt for medlemmerne, kan der være nogen, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Ansvarlig for disse handlinger er alene, brugeren selv.

Ballum Landsbyforening kan til hver tid slette brugere, annoncer, og andre noteringer, såfremt landsbyforeningen mener, her er en rimelig grund for denne handling.

Ballum Landsbyforening fratager ethvert ansvar for alt materiale, tekst, filer og billeder bragt på Ballumby.net.

Evt. Ændringer i overnævnte betingelser vil blive offentliggjort på siden "Min Konto", og det er op til brugeren alene at holde sig ajour med betingelserne for brugen af Ballumby.net.