Facebook Login

Billede: Thomas W. Johansen

På Ballum Enge og på forlandet på ydersiden af kystdiget opholder der sig, fra oktober til maj, enorme mængder af gæs. Størsteparten af disse gæs er bramgæs. De yngler i Sibirien og kommer hvert år til Vadehavet for at overvintre. I den danske del af Vadehavet opholder der sig, når der er flest, omkring 120.000 bramgæs. Til tider kan over halvdelen af disse, 60-80.000, ses på Ballum Enge. Her fouragerer de dels på forlandet og dels på Ballum Enges arealer af græs og vintersæd. Bramgæs er smukke gæs, og i store flokke reflekterer de helt sort-hvidt. Hvert år kan man være heldig at finde en enkelt eller to rødhalsede gæs. Den rødhalsede gås er en sjælden gæst i Danmark, og hvert år iagttages der kun ganske få individer. Selvom den rødhalsede gås er meget farvestrålende, er den ubegribelig svær at finde i de store flokke af bramgæs.

Kilde : Thomas W. Johansen

Ballum enge er det landskab man finder umiddelbart bag digerne ved Vadehavet. Her kan man observere fugle, som svaner, gæs, viber og om sensommeren, er det her i engene, og Tøndermarsken, du kan se fænomenet "Sort Sol", Når himlen praktisk talt farves sort, af de mange stære, der i flok, samler den sidste føde ind, inden de rejser sydpå. Med åerne (bl.a. Brede å) og de anlagte vandre/cykelstier, kan man få nogle flotte timer, ved en udflugt, eller en fisketur i engene. Se f.eks. De bevandingsmøller, hvorpå Jesper Klein kravlede rundt, i filmen "Balladen om Karl Henning".