Facebook Login

Foto: Thomas W. Johansen

Foto: Thomas W. Johansen

Det mosaiklandskab der præger bakkeøen, indeholder en stor diversitet af dyr og planter. Bl.a. findes her en pæn bestand af den nataktive grævling. Man ser den kun sjældent, men kigger man nøje efter om foråret på de mudrede skovstier, så finder man hurtigt grævlingens karakteristiske fodspor. I hegn og krat ser man ofte rådyr stå og kigge vagtsomt, ligesom ræven også er at finde her. I de mange små vandhuller og fugtige lavninger kan man finde sjældne padder som eksempelvis løgfrø. Guldsmede og sommerfugle er der også. Stor kejserguldsmed findes i de fleste egnede vandhuller. Og blandt sommerfuglene kan man være heldig at finde den smukke sørgekåbe og Isblåfugl. I mosaiklandskabet findes også mange fugle. Når man bevæger sig rundt i landskabet bemærker man straks en stor tæthed af musvåge og bomlærke. Af og til hører man en ravn kalde, og i krat eller levende hegn finder man den rødryggede tornskade.

Kilde : Thomas W. Johansen