Facebook Login

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg byder på spændende oplevelser for hele familien om livet på, i og ved havet. Museet ligger ved kysten ca. 1 km nordvest for fiskerihavnen i Esbjerg.
Museets omgivelser er skov, strand og vadehav, hvilket giver mulighed for mange oplevelser både i og uden for huset.

Museet er delt ind i fem spændende udstillinger:

Akvarium
Gå en tur gennem saltvandsakvariet - du kan ikke undgå at fascineres af fiskenes geniale tilpasninger til et liv i vand. I udstillingen fortælles om fiskeriet på de forskellige arter, og du kan møde akvariepersonalet og få mere at vide om fisk og havdyr. Her er det tilladt at røre ved fiskene - det lave bassin i midten er faktisk beregnet til det! Her finder du hajer, rokker og krabber.

Oceanariet i baggrunden rummer ca. 100.000 liter saltvand pumpet op fra Ho bugt, ruden måler 3 x 6 meter og er ca. 10 cm tyk. I oceanariet har vi blandt andet sømrokker, helleflyndere, rødhajer, havål, guldbrasen og torsk.

Sælarium
I det 500.000 liter store sælariebassin vises de to sælarter, der træffes i vore farvande. Spættet sæl der er den mest almindelige art, men vi har også den mere sjældne gråsæl. Sælerne kan ses både fra bassinkanten og gennem en 15 m bred undervandsrude. En udstilling i tilknytning til sælariet fortæller om sælernes biologi samt om den seneste udvikling i Vadehavets sælbestand.

Fiskeriudstilling
Fiskeri- og Søfartsmuseeet er et landsdækkende specialmuseum for dansk fiskeri og dækker det historiske fiskerierhverv i alle aspekter – fra middelalderens store sildefiskeri i Øresund til nutidens forsøg på at bevare et bæredygtigt fiskeri i Nordsøen. Den permanente fiskeriudstilling skildrer det danske havfiskeri med hovedvægten lagt på perioden 1880-1940, hvor udviklingen gik fra kystfiskeri med store joller til kutterfiskeri på det åbne hav.

Søfartsudstilling
Udstillingen "Vadehav og Verdenshav" fortæller om søfarten i det danske Vadehav fra vikingetiden til i dag. Hovedpunkter i historien er Ribe, Fanø og Esbjergs søfart.

Frilandsudstilling
Udstillingen viser, hvordan kystfiskerlejer, småhavne og træskibsværfter så ud i årene omkring 2. Verdenskrig. Alt er bygget op ved hjælp af originale bygninger, som er flyttet fra Esbjerg havn til museet samt ved rekonstruktioner af huse, som tidligere har ligget på havnen eller langs kysten. Dertil kommer en mængde fartøjer, hvoraf nogle kan ses på kystlandingspladsen og andre på værft eller i havnen, mens en række mindre fartøjer udstilles i åbne magasiner i et par af værftsbygninger.