Spring til indhold

Årsmøde i Ballum Enges Forskønnelsesforening

Vintermøde 5/3 2024

Mødet startede med at ære Erhardt Ehmsen, der gik bort d. xx

Erhardt blev æresmedlem sidste år efter mange års tro arbejde for foreningen. Ære været Erhardts minde.

Årsberetning:

Der blev ansøgt og modtaget midler til at få repareret tandhjulet på den østlige mølle.

Der blev afholdt 50 års jubilæum 5/6 2023 på grundlovsdag.

Kjeld P og Casper J malede møllerne og slebet stakit i 2023.

Møllerne snurrede ugentligt i juli måned som følge af den ”vagtplan” som blev sendt ud før sæsonen. Derudover var flere spontant forbi og starte dem når vejr og tid passede.

Gert og Keld P vil inden opsætning restaurere vingerne.

Nationalparken vil lave en sti fra slusen til Møllekilen, og i samme ombæring overtog Nationalparken administrationen af de informationsskilte der har været opstillet derude.

Regnskab:

Christian Lorenzen afholdt for sidste gang regnskabsgennemgang som kasserer, og det viste en bundlinje på ca. 26.000.

Christian træder tilbage som kasserer, men bliver i bestyrelsen som kommunens repræsentant, minimum indtil næste kommunalvalg.

Indkommende forslag:

Der var blevet stillet flere vedtægtsændringer til forslag og godkendt.

De nye vedtægter erstatter de gamle vedtægter fra 2003.

Valg:

Tonny Lønne blev genvalgt som formand

Som kasserer blev valgt Stig Jensen

Christian fortsætter som menigt medlem

Gert Thyssen fortsætter som næstformand

Kjeld Petersen fortsætter som menigt medlem

Evt:

rene spurgte på Landsbyforeningen om foreningens velvilje eller det modsatte om at lave et asfalteret cykelspor forbi møllekilen.

Der blev snakket om at vandløb bør renses op.

Der blev spurgt ind til om det var nødvendigt at slå det store græsstykke, især da man i tidens tand er blevet mere opmærksom på konceptet Vild med vilje.

Vi vil afprøve det i år, og se hvad der sker. Det må ikke springe i busk.

Der blev talt om springstagebanens tilstand. Vi tror den kan holde endnu et år, og må herefter se på dens tilstand. Limtræsbjælken må ikke være til fare for de færdende.

Der er blevet sagt nej tak til Nordeafondens midler i forbindelse med tandhjulsprojektet, men Nordeafonden skænker i stedet nye bord/bænkesæt øst for broen over åen.

Del på Facebook

Vejret har været svingende de seneste dage, og det fortsætter

Det nye fitness, spinning og crossgym begynder at tage form

Torsdag d. 20/6 mødtes alle foreninger på nær få undtagelser,

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver