Spring til indhold

Oplevelser

Ballum er en landsby ved Nationalpark Vadehavet med en særlig landskabelig placering med udsigt til vadehavet.

 

Vadehavet er oplevelse på alle tider af året. Her er der både natur og kulturhistorie. Hver årstid byder på sin oplevelse: Vadeture om sommeren, østersture i efteråret og vinteren og sort sol både forår og efterår.

I og omkring Ballum er der gode muligheder for oplevelser:

Vadehavet er i konstant bevægelse. Tidevandet strømmer ind i vadehavet to gange i døgnet med en enorm mængde føde for vadehavets skaldyr, fugle og sæler. Når den to gange i døgnet tørlægges igen, er et stort ta`selv bord skabt for dyr og fugle på vaden.

 

Den østatlantiske trækrute

Vadehavet er et af de rigeste fugleområder i verden. 10 til 12 millioner gæs, ænder, vadefugle opholder sig her hvert år. Mange af dem på ophold hvor de fouragerer på deres rejse mellem ynglepladserne i Arktis og overvintringspladserne i sydeuropa og Afrika.

Havkajaksporten er en sportsgren der byder på fantastiske naturoplevelser og vadehavet ved Ballum er et oplagt område.

Vandet i vadehavet er ikke dybt og dermed godt for nybegyndere. Samtidig kan strømforholdene og tidevandet være en udfordring for kajakroerne der prøver kræfter på Listerdyb. Uanset hvilke kategori man tilhører, venter der en masse gode naturoplevelser for roere i Danmarks største nationalpark.

Sporene i Ballum

Ballum har et veludviklet afmærket stisystem hvor man, hvis man følger hele ruten, har mulighed for at lære egnen at kende. Det fører ud i det åbne land på markveje i bondens landskab, langs med sommerdiget, som er grænsen til Nationalpark Vadehavet, gennem landsbyen med Ballums gamle men velbevarede egnstypiske huse og forbi rekreative områder.

Natten med stjernevrimmel og en fornemmelse af at være alene i mørket, er en naturoplevelse der giver vores eksistens perspektiv og en følelse af at være en uendelig lille del af noget der er meget større.

At nyde stjernehimlen over Ballum er et privilegium som er de færreste forundt. Ballum er et af de steder hvor der er optimale muligheder for, uden forstyrrelse fra kunstigt lys, klarest at kunne opleve stjernehimlen. Dette faktum giver gode muligheder til astronomer, hobby astronomer og andre interesserede.

Møllekilen

Læs om Møllekilen og bevandingsmøllerne i Ballum Enge her…

Ballum Sluse

Ved udløbet af Brede Å ligger Ballum Sluse og styrer vandstrømmene gennem Ballum-Astrup diget, der beskytter Ballummarsken mod stormfloder.

Står man på digets top, har man en helt særlig udsigt ud over Vadehavet. Her er der rig mulighed for at se vadefugle, gæs og ænder samt forskellige rovfugle som holder til. Havørnen holder til her og fornylig er den sjældne slagfalk observeret.

Ornitologer valfarter ofte hertil for at opleve de store fugleflokker som ses her, hovedsagelig om foråret og efteråret.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver