Facebook Login
Ved Hjerpsted, midt på bakkeøen, ligger broncealderhøjene tæt. 

32 høje er bevaret og over 20 er nedpløjet. 

Det var på Hjerpsted Bakkeø, i sikkerhed for oversvømmelser, at jyderne bosatte sig.

 

Den frugtbare agerjord, nærheden til hav og marsk, gav gode livsbetingelser, og mange små 

bosætninger opstod i form af klynger af gårde og landsbyer.

 Untitled Document