Facebook Login
Ved det lille museum og de to bevandingsmøller i Ballum Enge, står stormflodssøjlen. Gennem stormflodssøjlen er stukket en springstav eller "æ spring’sta’g".  Det er en stav/stok, som blev brugt, når man skulle svinge sig over marskens grøfter eller kanaler.

Før marskens afvanding, kunne marskboen ikke undvære den. 

Stormflodssøjlen er opsat i 1997. På toppen kan ses en udskæring, der viser havet der opsluger det lille Markmandshus. 

Af de afsatte ringe er det kun stormfloden i 1634 der reelt har oversvømmet landet, men siden 1919 har digerne beskyttet Ballum Marsken og de senere afsatte ringe på stormflodssøjlen viser vandstanden ved den nærliggende Ballum sluse.Untitled Document