Spring til indhold

Borgermøde om testcenter for gigantvindmøller

Kære nationalparkbestyrelse, -råd, -udvalgsmedlemmer, -partnere, vadehavskommuner, politikere i de fire vadehavskommuner, borgere i de fire vadehavskommuner samt medier.

 

Vedhæftet fremsendes invitation til borgermøde om testcenter for havvindmøller i Tønder-, Ballum- og Ribemarsken – onsdag den 15. marts 2023 på Skærbækcentret, Storegade 46-48, 6760 Skærbæk.

 

Find denne invitation og informationsmateriale om testcentre på vores Skyfish-side: https://www.skyfish.com/p/nationalparkvadehavet/2233592

 

Tilmelding via dette link: https://skaerbaekcentret.dk/debatmoede-om-vindmoeller

 

Da der er et begrænset antal pladser, anbefaler vi, at I tilmelder jer hurtigst muligt.

 

Denne mail må gerne videresendes til øvrige interessenter.

 

Med venlig hilsen – Kind regards – Viele Grüβe

Alette Houman Dyhrfjeld
Frivilligkoordinator og sekretær – Volunteer coordinator and secretary
Nationalpark Vadehavet – The Wadden Sea National Park
Havnebyvej 154
6792 Rømø – Denmark

Kontor/Office: +45 72 54 36 34

Mobil: +45 93 59 69 81
e-mail: alhdy@danmarksnationalparker.dk
www.nationalparkvadehavet.dk
EAN nr. 5798000860674 CVR nr. 34372098

 

Del på Facebook