Spring til indhold

Jordsand

Jordsand er den mindste ø i Vadehavet og Danmarks eneste hallig, og var sandsynligvis engang landfast med Jylland.

Kong Valdemars jordebog fra 1231 nævnes det, at der stod et hus på øen med navnet Hjortsand.

På et kort fra fra 1649 angives det, at øen havde et areal på 6 km². På et kort fra Videnskabernes Selskab var øen i 1807 kun 0,4 km², og 1873 blev øen matrikuleret, og arealet opgivet til 0,18 km². I areal havde øen 1805: 40 ha – 1841: 35 ha – 1873: 18,4 ha – 1936: 7,2 ha – 1873: 2,3 ha.

Den første ejer, man i nutiden kender til, var Laurenz Freese, som ejede øen fra 1537 til 1591. I 1607 ejedes øen af af Matz og Jen Michelsen. 1834 af M. Mathiesen, Hjerpsted Stampemølle. Hans 3 børn og en tjenestekarl blev på vej hjem fra øen overrasket af højvande og druknede.

Før 1864 havde den danske regering planer om at anlægge en dybvandshavn og jernbanestation ved øen, men efter 1864 anlagde man i stedet havnen ved Esbjerg.

1895 blev øens eneste hus – et stråtækt og muret beboelseshus og værftet, hvor det stod på, tilintetgjort af en stormflod.

1922 blev fuglelivet på Jordsand fredet, og samme år ansatte Dansk Ornitologisk Forening en lokal opsynsmand til at bo på øen fra maj til august. DOF beholdt opsynet med øen til 1936, hvor den blev et vildtreservat.

1923 var det sidste år, øen blev anvendt til græsning, da en sommerstorm var årsag til, at mange får og heste druknede.

Fra 1960 til omkring 1990 havde Vildtbiologisk Station, Kalø, et observationsskur på pæle på øen. Det var særlig vigtigt at observere havfuglene under højvande.

1976 forsøgte man at sikre øen, men en stormflod ødelagde kort tid efter kystsikringen.

1999 blev Skov- og Naturstyrelsens observationshytte fjernet og Jordsand regnes nu for et højsande på Jordsand Flak.

Link:

Den store udskibning fra Jordsand

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver