Spring til indhold

Udskiftningen i 1836 og Møllernes tilblivelse

Årstal: 1836 –

Med stavnsbåndets løsning i 1788 fulgte fællesskabets ophævelse, og Ballum Enge udskiftes i året 1836.I de følgende 5 år blev Ballum Enge ”afkastet” d. v. s. grøfter blev gravet, hegn og skel mellem markerne blev sat. Herved blev dyrene afskåret fra at drikke af de naturlige vandløb ydermere var grundvandet ”brakvand” – saltholdigt vand.

Det nyoprettede interessentskab skriver i protokollen i 1841: ”Det bestemmes, at der på fælles bekostning anskaffes en vandskrue eller sneglemølle til opmåling af drikkevand fra Brede å. Værket anses for, ifald det ville lykkes at kunne give fornøden vand til al Ballum Enge, og blive til nytte for hvert lod”.

I 1842 byggede man 2 møller efter hollandske tegninger, der helt op til 1965 gennem et åbent grøftesystem, de såkaldte ”vandgrau”, sørgede for friskt drikkevand til kvæg, heste og får.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver