Spring til indhold

Forballum

Forballum er en velbevaret værftsbebyggelse på en kunstigt udvidet naturlig geestknold i det flade marsklandskab. Geestknolden hæver sig naturligt kum op i 5 m. Bebyggelsen holder sig til det centrale, højstbeliggende område. Mod nord er den udvidet med et eller muligvis to værfter, der er opbygget i tæt forbindelse med de naturlige aflejringer på stedet. Geestøen er smukt afgrænset i forhold til den omgivende marsk. Stedet har stor fortælle- og oplevelsesværdi. Tre værfter danner landsbyen, 8 huse og gårde, helt omgivet af marsk. Den ene gård tilhørte først i 1800-tallet til Hans Ochsen, svigerfar til Knud Laustsen Knudsen, der siden erhvervede Trøjborg. Han havde Kresten Kold som huslærer. Forballum nævnes første gang 1291, udskiftedes 1765 og 1768. Her blev oprettet andelsmejeri 1886.

Litteratur
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning.
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 92-93.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver