Spring til indhold

Bygningen af Rømødæmningen

Årstal: 1939 –

Før dæmningen blev bygget foregik al transport til og fra Rømø med båd fra Ballum, og sidenhen Ballum Sluse. Ideen om en fast forbindelse mellem Rømø og fastlandet går helt tilbage til 1860, men blev opgivet p.g.a. krigen i 1864. Loven om anlæg af en dæmning til Rømø blev vedtaget i 1939, og arbejdet kunne begynde allerede samme år.

Arbejdet var planlagt til at vare 4 år, men p.g.a. krigen i 1940-45 var dæmningen først færdig i december 1948. Dæmningen blev bygget af det danske entreprenørfirma Monberg & Thorsen

Jorden blev kørt ud med tipvogn

Jorden til dæmningen (over 2 mio. m³) blev med håndkraft gravet op på land i Astrup Banke og Rømø (nu Juvre Sø) og kørt ud med tipvogn.

Der var i 1940 – 41 ansat 400 mand i toholdsskift. Timelønnen var 142 øre og arbejdstiden var 8 timer/dag fra mandag til lørdag

Rømø bliver landfast med Jylland den 6. november 1946. Den stærke tidevandsstrøm havde gjort renden 10 m dyb.

Stormfloder

Ved stormene i 1976, 1981 og orkanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen.
Ved stormflod i Vadehavet kan vandstanden stige til over 5 m og medføre skader på dæmningen. Ved stormene i 1976, 1981 og orkanen i 1999 skyllede vandet ind over dæmningen og ødelagde store dele af vejbanen og skyllede jord væk fra skråningerne

Indvindingsarbejde på forlandet

Resterne af faskingårdene ses stadig ude i vadehavet foran dæmningen som lange rækker af træpæle.
Frem til 1992 blev det forsøgt at indvinde forland langs dæmningen som beskyttelse mod stormfloder. Det skete ved at bygge faskinegårde. De tilbageholder “slik” (d.v.s. fine jordpartikler) i tidevandet og skaber dermed et kunstigt forland. Resterne af faskinegårdene ses stadig ude i vadehavet foran dæmningen som lange rækker af træpæle.

Kilde: Kystdirektoratet.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver