Spring til indhold

Oldtiden

Ballum kendes fra 1214 som Balghum, af balle ‘forhøjning’; navnet betyder ‘ved højene’.

Mennesker har i oldtiden været bosat syd for Ballum enge, på Hjerpsted Bakkeø, der strækker sig fra Ballum Enge og 13 km. sydover til Emmerlev Klev nord for Højer. Ved Hjerpsted, midt på bakkeøen ligger bronzealderhøjene tæt, 32 er bevaret og over 20 er nedpløjet. Højene vidner om, at bosætningen på bakkeøen er meget gammel. Det var på Hjerpsted Bakkeø, i sikkerhed for oversvømmelser, at jyderne bosatte sig.

Den frugtbare agerjord, nærheden til hav og marsk gav gode livsbetingelser, og mange små bosætninger opstod i form af klynger af gårde og landsbyer.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver