Spring til indhold

De mange Ballum byer

Langs geest-randen syd for Ballum Sluse ligger en lang række lokaliteter, hvor »Ballum« (afledt af »forhøjning«) indgår i navnet.

Ballum er et område og et samfund bestående af syv Ballum-landsbyer. samt Forballum. Karakteristisk for området er at Ballum-landsbyerne ligger tæt på hinanden ved eller nær kysten mod Vadehavet ud for Rømø. Der er mange gamle stråtækte huse og gamle firelængede gårde, hvoraf flere kan dateres helt tilbage til 1600 tallet.

Her ligger flere fine gårde.

Mod øst ligger Forballum, hvor en af den danske højskolebevægelses fædre, Kristen Kold, var huslærer i 1838, Østerende Ballum

Husum-Ballum. Den nævnes i 1370, hvor byen benævnes “hwsum”. Byens navn har oprindelig betydningen “I ved husene” og i kombination med “Ballum”, der kommer af ordet “balle” i betydningen bakke. Husum-Ballum er omgivet af et jævnt bølget landskab, der stiger svagt mod nord.ærlig omkring området Husumvej-Mølbyvej er præget af egnstypiske huse fra 1800-tallet. I begyndelsen af 1900-tallet har landsbyen udviklet sig langs den øst-vest gående Byvej, således at vejen i dag har karakter af hovedgade med enkelte forretninger, villaprægede gadehuse og forsamlingshuset fra 1911.

Vejen sydover fører igennem Vesterende Ballum, som har en romansk kirke samt et fredet tinghus fra 1788, siden brugt som skole og missionshus. Vesterende Ballum er koncentreret med bygninger placeret langs den gade, der løber rundt om kirken kirkegården.

Så følger Bådsbøl-Ballum, hvorfra der tidligere var færgeoverfart til Havneby på Rømø. DLandsbyen nævnes første gang nævnt i 1530, hvor landsbyen benævnes Bodszbøl, som betyder “Bats udflyttergård”, mens Ballum kommer af ordet “balle” i betydningen bakke. Her i betydningen på og ved forhøjningerne. Selve Bådsbøl-Ballum ligger relativt højt på en bakkeø, hvorfra der er god udsigt over havet. Den kendes tilbage fra 1530, og de ældste bygninger (huse og gårde) er placeret omkring et net af veje, som efterhånden er blevet til den nord-sydgående Kystvej og den øst-vestgående Byvej. Bådsbøl-Ballum er nabobebyggelse til Husum-Ballum, som den udgør ét byområde sammen med.

Buntje-BallumNørrehus-Ballum og endelig Rejsby-Ballum.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver