Spring til indhold

Færge fra Ballum til Rømø

Årstal: 1644 – 1923

Hvornår færgefarten fra Ballum til Rømø startede, kan være svær at finde ud af. Men en gammel anekdote fortæller, at det startede på Christian den Fjerde’s tid.

Under slaget på Kolberger Heide den 1. juli 1644 deltog en matros fra Ballum. Han hed Gram og var på kongens flagskib Trefoldighed. Som vi alle ved, blev kongen ramt og styrtede om på dækket. Det var ved den lejlighed Christian den Fjerde mistede det ene øje.

Folkene om bord troede at kongen var død og ville trække sig fra slaget. Matros Gram fik ordre til at stryge flaget. Men han mente ikke, at det var det rigtige at gøre. Så med vilje kludrede han i det. Flaget kom ikke ned. Kampen fortsatte, og danskerne vandt. Så rejste kongen sig igen og sagde ”End lever jeg”.

Efter slaget forlangte kongen at tale med den tapre matros. Han spurgte, om han kunne gøre matrosen en tjeneste.

Gram bad kongen, om at han og hans efterkommere til evig tid måtte have eneret på færgefarten fra Ballum til Rømø.

Christian den Fjerde opfyldte det særprægede ønske. Gram vendte hjem efter krigen til Vadehavskysten for at drive færgeriet. Det løftebrev som kongen gav, eksisterede helt til begyndelsen af det 20. århundrede.

Overfarten foregik i en åben båd, hvilket var en kompliceret affære. Sejlplanen skulle nogenlunde følge flodtiderne, og passagerne måtte køres ud til færgebåden i det lavvandede område ved Bådsbøl – Ballum. Denne tur kunne godt være flere kilometer.

 

Færgen udgik fra Bådsbøl-Ballum og Ballum Færgegaard var indtil ca. 1920 hjemsted for færgesejladsen mellem Rømø og fastlandet. Den nuværende bygning er fra omkring 1900. Samtidig begyndte en konkurrence fra pastor Jacobsens dampskibsselskab der sejlede fra Brohoved til Kongsmark på Rømø, og ikke lang tid efter ophørte færgefarten fra Bådsbøl-Ballum.

Fra 1. september 1923 kom en færgeforbindelse i stand fra Ballum Sluse ved det nye udløb af Brede Å. Nu sejlede man med motorbåd og kunne gå direkte ind i anløbsstederne.

Senere indviedes Rømødæmningen i 1949.

 

Kilde:
Tekst – www.dengang.dk
Billede – Historisk Atlas

 

Litteratur:
H.E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen
C. Hansen: Den gamle færgerute fra Bodsbøl – Ballum til Rømø (1970)

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver