Spring til indhold

Ballum Sluse og Ballum Slusekro

Ved udløbet af Brede Å ligger Ballum Sluse og styrer vandstrømmene gennem Ballum-Astrup diget, der beskytter Ballummarsken mod stormfloder.

Står man på digets top, har man på den ene side en helt særlig udsigt ud over Vadehavet og på den anden side ud over de grønne inddæmmede marker og å-løbet.

Ballummarsken er beskyttet af et havdige. Byggeriet af slusen gik i gang i 1914, men blev forsinket af 1. verdenskrig, der blev erklæret samme år. Store dele af anlægsarbejdet blev pålagt franske og russiske krigsfanger og i 1915 stod det egentlige sluseværk færdigt.

I 1920 blev området atter dansk ved Genforeningen.

Fra 1786 foregik færgefarten fra Bådsbøl-Ballum til Rømø. Omkring år 1900 sejlede man med motorfærge fra Skærbæk Brohoved nord for den nuværende dæmning; men senere flyttede færgeruten tilbage til Bådsbøl-Ballum, indtil den efter Genforeningen blev henlagt til den nybyggede Ballum Sluse, hvor der var blevet anlagt en anløbsbro. Herfra fortsatte færgefarten til Rømø fra 1923, indtil dæmningen blev indviet i 1948.

Allerede i 1890’erne diskuterede man, at inddige Ballummarsken, med lodsejerne kunne ikke blive enige.

Slusekroen fungerede også som en slags garage for de biler, passagererne havde med til færgen. Kroen var færdigbygget i 1915.

Krobygningen blev bygget i Heimatschutz-stil i 1915, og rummer i dag et velbevaret interiør med frisiske stiltræk. Sammen med slusen skulle der opføres en slusemesterbolig, og man besluttede allerede i 1914 at kombinere slusemesterjobbet med krovirksomhed, idet det samtidig gav digelaget et mødested. Digelaget afholder stadig sine møder i den såkaldte digelagsstue. På øverste etage blev indrettet gæsteværelser, som i dag benyttes som hotelværelser.

 

Kroen, der stadig ejes af digelaget, var fra åbningen i 1919 og frem til 1993 afholdskro, sådan som digelaget fra begyndelsen havde bestemt det. Fra 1993 blev kroen bortforpagtet, og den har i dag alkoholbevilling.

Kilde: Wikipedia – Kirsten Enevoldsen

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver