Spring til indhold

Sejlads og smugleri

Kreatureksport fra Ballum til England

Der har været en omfattende sejlads i kystegnen mellem Ballum og Højer, og i 1500 og 1600 tallet var der eksport af stude til Holland.
Hele 94 skibe, der hver kunne laste 50 – 60 stude, var i fast fart til Holland. 43 af dem var hjemhørende i Ballum. Når studene var afleveret i Holland, fik skibene som ballast, hollandske fliser med hjem i skibene. Disse fliser kan stadig findes på væggene i flere gårde i Ballum.

Tanken om en havn ved Ballum opstod igen omkring 1850. Her var der midlertidig dampskibsforbindelse til London og Lowestoft lidt syd for Great Yarmouth.

Fra Ballum medeførte dampskibene kreaturer, heste og undertiden ganske få passagerer. Posten til England gik også i en kort periode over Ballum.

I 1851 blev det af det danske Finansministerium truffet overenskomst med det engelske rederi Nothern Steam Packet Company om oprettelse af en ugentlig dampskibsfart mellem Ballum – Hjerting og Lowestoft.

Turene begyndte den 2. april til slutningen af juni. Eksporten af kvæg gik til at begynde med regelmæssig. Men i slutningen af juli indtraf forskellige uregelmæssigheder. Nu overtog den nybyggede damper Jylland  udførslen direkte fra Hjerting.

Men allerede i maj 1850 afsejlede dampskibet Burgemeester Huidekoper fra Ballum til London med 150 stk. kreaturer.

Smugleri ved Ballum

Ud – og indsmugling af varer ved den sønderjyske vestkyst var mere reglen end undtagelsen.

Smuglerierne foregik mange steder. I Ballum, som lå lidt afsides, fandt regeringen det således nødvendigt at ansætte en kontrollør

i begyndelsen af det 19. århundrede. Efter at han var ankommet, blev der fortoldet over 1.000 Mark mere end året før.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver