Spring til indhold

Stormflodssøjlen

Ved det lille museum og de to bevandingsmøller i Ballum Enge, står stormflodssøjlen. Gennem stormflodssøjlen er stukket en springstav eller “æ spring’sta’g”.  Det er en stav/stok, som blev brugt, når man skulle svinge sig over marskens grøfter eller kanaler.

Før marskens afvanding, kunne marskboen ikke undvære den.

Stormflodssøjlen er opsat i 1997. På toppen kan ses en udskæring, der viser havet der opsluger det lille Markmandshus.

Af de afsatte ringe er det kun stormfloden i 1634 der reelt har oversvømmet landet, men siden 1919 har digerne beskyttet Ballum Marsken og de senere afsatte ringe på stormflodssøjlen viser vandstanden ved den nærliggende Ballum sluse.

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver