Spring til indhold

Ballums foreninger mødtes til en fælles snak

I januar mødtes alle foreninger i Ballum, til en løs snak om det frivillige arbejde, og en smule om de udfordringer der kan være i foreningslivet.
Der blev erfaringsudvekslet, og snakket på kryds og tværs.
Landdistriktskoordinator Karin Lorenzen holdt et oplæg, hvor hun fortalte om dét at være aktiv i Danmark anno 2023.

Tove Grue skrev et lille resume af Karins oplæg:
“Ballum ligner andre landsbyer. Real Dania har lavet undersøgelser, der viser, at dem der bor på landet, vil bo på landet.

Unge vil ikke være frivillige, de vil kaldes aktivister. Der er ikke mange unge i idrætsforeninger, spejder el. De unge vil gerne være sociale, men de vil ikke være frivillige, vi har måske misset en generation..

Foreninger organiseres med en formand og derefter en bestyrelse. Det vil dem, der har født fra 1979 og frem ikke have. De vil have medbestemmelse og de vil have medansvar ellers gider de ikke være med. Vi skal arbejde med organiseringen, selvom det er den måde, der bliver udbetalt penge fra kommunen. Det arbejdes der med.

Klima, miljø og natur fylder meget i mange byer.
Der arbejdes i hele Danmark med udviklingsplaner ja sågar i hele Europa. Det kan være en stor plan eller en lille plan. Det kan være med mursten og byggeri, men det kan også være uden.

Efter vi har lavet en udviklingsplan ses den af politikkerne og vi kan få hjælp.

Visby har lavet en udviklingsplan. Multibanen er støttet. Karin vil påstå, at det er pga udviklingsplanen. De har uddelegeret opgaverne til dem, der gerne vil og de gør det, de er gode til.
Jejsing er gode til heste og rider ud i naturen. Det vidste man først efter man lavede en udviklingsplan. De fandt kollektivt ud, at det var de gode til Jejsing. Lille niche, men vigtig

Det er ikke nok man har penge, befolkning og klogskab. Alle tre ting skal være til stede.
Det er derfor vi sidder her om bordet. Vi skal finde ud af, hvad vi er gode til.

René spørge om fonde.dk. Tønder kommune har adgang til alle fonde og der er videoer i forhold til, hvordan man kan fundraise. Der er en adgang pr. forening.

Det er ikke penge der mangler, det er mod. Vi mangler. Karin kan henvise til mange steder for at vise, at man godt kan.

Ældre har svært ved at se muligheder. Vi mangler de unge. Karin siger, at vi skal huske at invitere de unge.

Det kan være som en totempæl at komme ind i en forening, fordi de gamle medlemmer passer på den. Det skal der arbejdes med”

Inden aftenen var omme blev der truffet en fælles beslutning om, at foreningerne i ballum vil arbejde sammen om at få udviklet en udviklingsplan for Ballum og omegn, hvor vi får kortlagt os selv som samfund, så vi forbliver stærke, og sikrer at det er sjovt og nemt at bo på vores egn.

I forbindelse med denne udviklingsplan skal der være max borgerinddragelse.

Del på Facebook
Vælg Byer

Kategorier

Arkiver