Spring til indhold

Møde vedr. Købmand i Ballum

Tirsdag aften blev der afholdt et møde, hvor folk der havde vist interesse for at arbejde aktivt i planlægningen af en ny købmandsbutik var samlet for at diskutere om bl.a. hvorvidt vi skulle bruge kræfter på at kunne åbne butik inden 1. Juli, samt om vi skal satse på at åbne butik på Byvej 70, eller en bygge nyt på Kystvej. 

Efter en snak omkring bordet blev vi enige om at det er for urealistisk at kunne åbne 1. Juli, hvorfor vi blev enige noget om at sørge for arbejdsro og i stedet arbejde målrettet på en permanent løsning som kan åbne indenfor et år eller to. 

I diskussionen omkring placering blev de eksisterende bygninger på Byvej vendt, og der blev snakket om fordele og ulemper ved placeringen kontra Kystvej, bygningens alder og fremtidige investeringer kontra nyt.

Konklusionen blev, at hvis der skal laves en langtidsholdbar løsning så der stadig er en attraktiv butik om 20 år, så skal der bygges en ny butik, og stod det samtidig klart, at det er værd at satse på Kystvej.

Hans Henrik Pørksen fortalte at han gerne vil donere en del af marken overfor skolen, syd for Møllen, så der bliver mulighed for at placere en ny købmandsbutik dér. 

Grunden skal byggemodnes og gennem et bureaukratisk forløb i kommunen, og her forventer vi en tidshorisont på 12-14 måneder og 200.000 før egentlig byggeri kan gå i gang. 

Derudover blev der diskuteret hvilke grossister der kunne være en mulighed, og her blev nævnt både Rema, ABC lavpris og Dagrofa. 

Der blev nået til enighed om at undersøge de tre muligheder nærmere før vi går videre med de egentlige bygningsplaner.

Et fondsudvalg, bestående af Helen Christensen, Jytte Kristensen og Ute Mammen begyndte allerede deres arbejde i går aftes, og går i første omgang igang med at opsøge relevante fonde med henblik på at finde penge til projektering omkring grunden.

Efter vi har lagt os fast på grossist, bliver vi klogere på bygningsform, hvorefter vi kan begynde at se på priser herfor. 

Udfra de informationer vi har fået fra hhv. Gert Thyssen og Dagrofa, skal vi forvente at et byggeri vil løbe op i 5-8 mio. Penge der skal indsamles via fonde og anparter som vi håber folk vil være med på til dén tid.

Klaas deWeerd og Henry Hansen tog tjansen som tovholder på købmandsprojektet, og når vi ved hvilken bygningsform og grossist vi går videre med, vil der være brug for en arbejdsgruppe der kigger nærmere på den del, mens vi længere henne ad vejen skal begynde at kigge på ting som virksomhedsform m.m.

Har du lyst til at være med i en arbejdsgruppe, så er der plads til flere, og hvis du har input til projektet, så tøv ikke med at kontakte Henry og Klaas.

Del på Facebook

Vejret har været svingende de seneste dage, og det fortsætter

Det nye fitness, spinning og crossgym begynder at tage form

Torsdag d. 20/6 mødtes alle foreninger på nær få undtagelser,

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver