Spring til indhold

Møde i Landsbyforeningen

Referat Ballum Landsbyforening

Ballum landsbyforening som består af 5 valgte bestyrelsesmedlemmer har inviteret en række energiske frivillige til at deltage i bestyrelsesmøderne som ekstra sparring, og for at sikre at foreningen, som arbejder for udvikling i Skast, Randerup, Koldby og Ballum Sogn, kommer hele området rundt.

På mødet var:

Bestyrelsen:

Tove Grue, Skast

Kurt Hansen, Ballum

Rene Christensen, Ballum

Ad hoc medlemmer:

Maria Krog Nielsen, Koldby

Birgit Gjelstrup, Buntje

Rufus Steinkrauss, Nørrehus

Katja Kosegarten, Randerup

Helen Christensen, Gaden

Foreningens formål er at underbygge og skabe udvikling i de førnævnte områder, og derudover fungerer foreningen som Lokalråd for området. Lokalrådet er det officielle bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet.

Ballum Landsbyforening består, udover bestyrelsen, af til formål oprettede udvalg, som tager sig af forskellige tiltag.

Her kan nævnes:

Stiudvalget, som har oprettet over 20km. Stier langs havet og mellem Vesterende og Ballum Hede. Lige nu arbejdes der i at se på stimuligheder i Skast, og forbindelse til nuværende stier.

Udsmykningsudvalget, sørger for julebelysningen i gadelygterne på Byvej og Kystvej i Ballum, samt holder blomsterkummer på infoplads og ved indfaldsveje som sommeren.

Legepladsudvalget, arbejder på at reetablere et fællesareal på Byvej i ballum, hvor der før har været legeplads.

Kreagruppen – Er i gang med at indrette et lokale i Randerup forsamlingshus til ”fællesstue”, hvor der henover vinteren vil blive inviteret til ”Åben-skole-stue”, hvor man kan komme, og bare være. Derudover vil der også komme ”krea-dage” hvor børn og kreative sjæle kan mødes og udfolde sig.

Udviklingsplan-gruppen arbejder på at nedskrive en strategi og udviklingsplan for hele området, og se om der kan skabes en rød tråd i de tiltag og muligheder der er i lokalområdet.

Alle der har et ønske om at skabe noget nyt, enten fysisk eller socialt, kan bruge Landsbyforeningen til f.eks. underskriver v. ansøgninger, sparring og rekruttering. Mht. rekruttering, så er det desværre ikke således at foreningen har en gruppe af mennesker der kan tiltræde, men foreningen prøver at hjælpe med at opstøve potentielle kræfter til udvalg under opstart.

Mødet i september, var første møde med det udvidede setup af ad hoc medlemmer.

En rundtur rundt om bordet gav god inspiration og nye oplysninger om, hvad der rør sig i området.

Koldby arbejder bl.a. på at få etableret et cykelspor, mens man i Randerup arrangerer ugentlige gåture, som på en simpel og gratis måde sikrer både trivsel og socialisering.

I Buntje er man stærke når det kommer til integration af tilflyttere, og det var et emne som vakte stor interesse rundt om bordet, for der var en enighed om blandt alle rundt om bordet, at hvis man kunne skabe samme organisation i hvert nabolag i vores område, så ville integration og fremme af frivillige kræfter blive meget nemmere.

På mødet blev det klart, at vi i gruppen ønsker at vægte integration højt, og vi vil forsøge at skabe rammer for, hvordan ”den første velkomst” kan blive så nem som muligt at arrangere.

Vi ønsker også at arbejde aktivt for at de forskellige områder bliver klogere på, hvad der sker hos hinanden, så vi bedre kan underbygge hinandens tiltag og skabe mere deltagelse i hinandens arrangementer på kryds og tværs. Dermed håber vi at kunne skabe en større synergi i det frivillige på egnen.

På Ballumby.net er det muligt at skrive nyhedsopslag, og dele dem på Facebook. Hjemmesiden kan dermed fungere som arkiv, mens Facebook kan fungere som kanalen der leder folk hen til nyheden.

På hjemmesiden findes ligeledes en kalender, og hvis alle foreninger husker at bruge den, så har vi også en fælles holdeplads for alt hvad der sker i området, og vi kan derfra lave et værktøj der nemt konverterer disse data til trykmateriale i Bindeleddet, som udkommer i gamle Bredebro kommune.

Landsbyforeningen afholder møde hver 2. onsdag i måneden, og alle har mulighed for at byde ind med mødeindhold, blot ved at kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne, eller adhoc medlemmer.’’

Øvrigt:

På mødet blev der nævnt at landsbyforeningen råder over maskiner til vedligehold af grønne områder.

Foreninger og udvalg kan låne disse ved at kontakte bestyrelsen:

Havetraktor, buskrydder, ukrudtsdamper.

Ønsker man at byde en nytilkommen nabo velkommen, så giver landsbyforeningen et gavekort og en buket.

Henvend dig til Tove Grue, så arrangerer hun sammen med dig.

VE:

”Bæredygtig forening” – er ved at blive oprettet fælles for Tønder kommune, i forbindelse med grøn energi. Pengene kommer ind i en fælles pulje, så man kan søge penge igennem den. Hvert lokalråd skal vælge en repræsentant. Stig Jensen vil gerne tage posten for Ballum, men repræsentanten kan være hvem som helt fra området. Denne skal vælges inden 10.oktober. Landsbyforening har ikke valgt side i forhold til grøn energi, men vil gøre alt for at få penge ud af projekterne til udvikling, hvis der eks. kommer vindmøller.

Cykelspor:

Der blev nævnt at cykelspor i Koldby burde forlænges til Ballum som en del af Nordsøruten.

Der blev nævnt at der også mangler bedre cykelmuligheder mellem Randerup, Skast og Ballum.

(Hjerpsted arbejder på asfalteret cykelsti til Emmerlev)

Næste møde i landsbyforeningen er: 11/10 kl. 19.30

Del på Facebook
Vælg Byer

Kategorier

Arkiver