Spring til indhold

Landsbymøde i oktober

Her følger et uddrag fra Landsbymødet i oktober.

Til mødet deltog:

Maria Krog

Birgit Gjelstrup

Katja Kosegarten

Helen Christensen

Rufus Steinkrauss

Rene Christensen

Udviklingsplan Holdet samles inden længe for at påbegynde udformningen af en udviklingsplan, der skal skabe en rød tråd u udviklingsarbejdet for Ballum, Randerup, Skast og Koldby

Åben Skole i Randerup – Projektet er i fuld gang, skolestuen er næsten helt renoveret nu og der er indvielse på tirsdag d. 17/10. Indvielsen starter med T-shirt farvning, snobrød, spil og tegning for børnene kl. 15.30. Kl. !8.00 er der suppespisning og derefter kaffe og kage. Pt. er der tilmeldt 9 børn til T-shirt aktiviteten, 17 voksne til spisen og 7 børn til spisen. Der har været rigtig mange frivillige og også folk der har sponsoret materialer til renoveringen.

Cykelspor fra Koldby til Ballum – Maria fortæller, at de ønsker et cykelspor fra Ballum til Koldby. Rene siger, at vejen er en del af Nordsøruten(officiel rute). På hele ruten er denne del af ruten det eneste sted, hvor det er muligt at kunne se vadehavet. Hjerpsted arbejder også på et cykelspor fra Hjerpsted til Emmerlev, måske et samarbejde kunne være til gavn for os alle. På Eurovelo.com er der afbildet cykelruter I EU, måske man der kan finde en person på den hjemmeside/et navn der kunne være givtig at kontakte, Rene undersøger om der er en mulig kontakt person. Opgaven vil derefter skulle varetages af en nedsat gruppe med repræsenter både fra Hjerpsted og Ballum og omegn. Der er måske midler i denne pulje gennem interreg midler.

Etablering af kalenderfunktion til Bindeleddet – Vi arbejder på at få alle foreninger til at skrive ind i kalenderen på ballumby.net, så Simon let kan lave en funktion, der overfører kalenderen til et format der passer i Bindeleddet. Alle foreninger kan få et login. Rene sender en besked til formændene i de forskellige foreninger, så vi får flere til at skrive i kalenderen.

Legeplads/Fællesplads – Rene og Kurt har tilbudt at deltage i et kommende møde, for at bidrage med hjælp til at komme i gang. På pladsen er Landsbyforeningen forpligtet til at etablere noget med vand, en aftale, der er skabt da grunden blev skænket af Erik & Mona. Måske er det vigtigt at benævne området som ”Fællesplads”. Kunne det være en ide, at der er forskellige grønne områder i de 3 sogne der kunne tænke sig at samarbejde om at løfte opgaven?

Integration og velkomster (Fælles gavekortløsning, velkomstfolder, sporgcafe) – Kunne man lave et fælles gavekort fra aktørerne i Ballum og omegn. Modellen kunne så være sådan, at når ”tilflytterne” afleverer gavekortet et sted, så kan aktøren bede BLF om refusion. Det er vigtig med erfaringsudveksling fra de forskellige områder. Sprogcafe fungerer godt på Rømø. Der er gratis danskundervisning for tilflyttere.

Forslag: Sprogcafe, ikke dansktalende tager en dansktalende med til sprogcafe. Hvis vejret er til det, kan det foregå udenfor. Randerup Forsamlingsgårds skolestue kunne også være en mulighed. Rufus undersøger om der interesse for ideen.

Bæredygtig forening – Foreningen skulle have været oprettet i d. 10/10, men den stiftende generalforsamling er udsat til d. 25. oktober. Rene har haft et opslag ude, for om der var interesserede kandidater, ingen har meldt sig, så Stig er indstillet. Forud for den stiftende generalforsamling vil der være en cafe, hvor alle lokalsamfundsrepræsentanter kan møde hinanden inden, dette foranlediget af Rene, da det ellers ville være meget svært at stemme på hinanden i forhold til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Næste møde er 2. onsdag i november. Har du noget du gerne vil have Landsbyforeningen belyst, så kontakt Rene på rc@webhusetballum.dk eller een af deltagerne i udvalget.

Del på Facebook

Vejret har været svingende de seneste dage, og det fortsætter

Det nye fitness, spinning og crossgym begynder at tage form

Torsdag d. 20/6 mødtes alle foreninger på nær få undtagelser,

Vælg Byer

Kategorier

Arkiver