Spring til indhold

Nu skal Min Købmand være vores købmand!

—–GERMAN BELOW—–

(Køb dine anparter ved at downloade PDF’en her eller sponsorer projektet via blanketten nederst i artiklen)⁣

Min, din – og vores købmand! Den drøm fik torsdag vind i sejlene, da lokale Ballum’er vendte stævnen mod Multihuset.⁣⁣
⁣⁣
Her blev kursen sat. En kurs, der går mod stiftelsen af et anpartsselskab, hvis fornemmeste opgave i første omgang bliver at udsmykke Byvej 70 med hylder, kølediske, selvbetjeningslinje og andet nødvendigt købmands-inventar. ⁣⁣
⁣⁣
Inventar, der gør det muligt at udleje forretningen til en selvstændig købmand, som får fornøjelsen af at stå i spidsen for den daglige drift af vores allesammens købmandsbutik.⁣⁣
⁣⁣
Lad os stå sammen⁣⁣
En sådan udsmykning er ikke gratis – derfor må vi stå sammen, præcis som Ballum har gjort det så mange gange før 🫶🏻⁣⁣

⁣For alle os lokale og andre interesserede er det derfor muligt at investere i anpartsselskabet. For 2.500 kroner bliver vi en aktie rigere. Det er netop disse aktier, der gør det muligt at indkøbe inventar og sidenhen at købe selve Byvej 70.⁣⁣
⁣⁣
– Det er ikke kun en mulighed for at hjælpe, men også en nødvendighed, hvis købmanden skal blive til virkelighed, understreger Klaas de Weerd, der sammen med Ute Mammen og Thorkild Lorentzen står i spidsen for arbejdsgruppen.⁣⁣
⁣⁣
Planen er derfor kort fortalt:⁣⁣
👉🏻 Lokale og andre interesserede giver bindende tilsagn om køb af anparter i anpartsselskabet (målet er at indsamle 1,5 mio. kr.)⁣⁣
👉🏻 Anpartsselskabet oprettes officielt (forhåbentligt i januar-februar)⁣⁣
👉🏻 Inventaret købes, og en købmand udpeges⁣⁣
👉🏻 Vores købmand åbner (🥂)⁣⁣

⁣Sideløbende arbejder fondsgruppen på højtryk for at skaffe de sidste midler til at købe Byvej 70, der står med et til salg-skilt på 1,4 millioner kroner. Indtil midlerne er i hus, lejes købmandsbygningen.⁣⁣
⁣⁣
Dine investeringer er sikret mod konkurs⁣⁣
At Byvej 70 skal blive vores er ikke en tilfældighed. Med købspapirerne underskrevet vil forretningsidéen blive langt mere sødygtig – også hvis en købmand beslutter at gå i land:⁣⁣
⁣⁣
– Hvis en købmand stopper eller af en eller anden grund går konkurs, er din andel stadig sikret. Det er en fremtidssikret model, både for din investering og for vores fælles købmandsbutik, forklarer Klaas de Weerd.⁣⁣

Også de indledende salg af anparter er langt hen ad vejen sikrede. Først når arbejdsgruppen og Dagrofa i fællesskab vurderer, at købmandsdrømmen med garanti bliver til virkelighed, trækkes anpartsmidlerne fra kontoen:⁣⁣

– I januar eller februar modtager anpartshaverne information om de næste skridt, og du bliver bedt om at foretage betaling for aktierne til en spærret konto. Hvis hele supermarkedshistorien af uvisse årsager ikke fortsætter, får du dine penge tilbage, lover Klaas de Weerd.⁣⁣⁣
⁣⁣
🫶🏻 Kære Ballum, nu er det vores tur 🫶🏻⁣⁣
⁣Kun sammen kan vi fylde butikslokalerne – først med køleskab og kasseapparat, sidenhen med liv, snak og smil!⁣⁣

⁣Du kan derfor give dit bindende tilsagn om køb af anparter i selskabet ved at downloade, udfylde og underskrive PDF’en, som efterfølgende sendes pr. mail eller afleveres i postkassen som beskrevet i dokumentet: https://ballumby.net/koebmand/⁣⁣
⁣⁣
Vigtig viden om anpartsselskabet: ⁣⁣
👉🏻 Ejer al inventar og lignende ⁣⁣
👉🏻 Køber på sigt Byvej 70, hvilket inkluderer bygning, hæveautomat, lejlighed og tankstation (selskabet vil derfor indkassere leje fra disse)⁣⁣
👉🏻 En formand og bestyrelse udpeges og står i spidsen for selskabet ⁣⁣
👉🏻 Én anpart = én stemme på den årlige generalforsamling⁣⁣
⁣⁣⁣
❗️Det er også muligt at sponsorere projektet i klassisk forstand. Her overføres din støtte ligeledes til den spærrede konto, men da du ikke er anpartshaver i selskabet, er du ikke stemmeberettiget. Download vedlagte dokument ”Tegningsblanket for sponsoring” for mere information.⁣⁣

❓Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen på Facebook eller på ballumbutikshusaps@proton.me.⁣⁣
⁣⁣
(OBS: Selvstændige og erhvervsdrivende har mulighed for at opnå fradrag ved støtte til projektet. Din revisor kan uden tvivl give en hjælpende hånd her)

Målet er på sigt at købe Byvej 70:

 

GERMAN: 

Jetzt soll Min Købmand unser Kaufmann werden 🫶🏻⁣⁣
⁣⁣
(Kaufen Sie Ihre Anteile, indem Sie die PDF unter hier. Wenn Sie das Projekt sponsorn möchten, nutzen Sie das Formular unten im Beitrag)⁣⁣
⁣⁣
Mein, dein – und unser Kaufmann! Dieser Traum bekam am Donnerstag Aufwind, als die örtlichen Ballum-Bewohner Kurs auf das Multihus setzten.⁣⁣
⁣⁣
Hier wurde der Kurs festgelegt. Ein Kurs, der darauf abzielt, eine Aktiengesellschaft zu gründen, deren vorrangige Aufgabe es zunächst sein wird, Byvej 70 mit Regalen, Kühltheken, Selbstbedienungslinien und anderem notwendigen Kaufmanns-Inventar zu schmücken.⁣⁣
⁣⁣
Inventar, das es ermöglicht, das Geschäft an einen unabhängigen Kaufmann zu vermieten, der das Vergnügen hat, die tägliche Führung unseres gemeinsamen Kaufmannsladens zu übernehmen.⁣⁣
⁣⁣
Lass uns zusammenstehen⁣⁣
Eine solche Ausstattung ist nicht kostenlos – deshalb müssen wir zusammenstehen, genau wie Ballum es so oft zuvor getan hat 🫶🏻⁣⁣
⁣⁣
Für alle uns Einheimischen und andere Interessierte besteht daher die Möglichkeit, in die Aktiengesellschaft zu investieren. Für 2.500 Kronen werden wir um eine Aktie reicher. Genau diese Aktien ermöglichen es, das Inventar zu kaufen und später Byvej 70 selbst zu erwerben.⁣⁣
⁣⁣
– Es ist nicht nur eine Möglichkeit zu helfen, sondern auch eine Notwendigkeit, wenn der Kaufmann Realität werden soll, betont Klaas de Weerd, der zusammen mit Ute Mammen und Thorkild Lorentzen die Arbeitsgruppe leitet.⁣⁣
⁣⁣
Der Plan ist daher kurz gesagt:⁣⁣
👉🏻 Einheimische und andere Interessierte geben verbindliche Zusagen zum Kauf von Anteilen an der Aktiengesellschaft (mit dem Ziel 1,5 Millionen Kronen zu sammeln).⁣⁣
👉🏻 Die Aktiengesellschaft wird offiziell gegründet (hoffentlich im Januar-Februar).⁣⁣
👉🏻 Das Inventar wird gekauft, und ein Kaufmann wird ausgewählt.⁣⁣
👉🏻 Unser Kaufmann eröffnet (🥂)⁣⁣
⁣⁣
Gleichzeitig arbeitet die Fondgruppe mit Hochdruck daran, die letzten Mittel für den Kauf von Byvej 70 zu beschaffen, das mit einem Verkaufsschild für 1,4 Millionen Kronen steht. Bis die Mittel eingegangen sind, wird das Kaufmannsgebäude gemietet.⁣⁣
⁣⁣
Ihre Investitionen sind gegen Insolvenz geschützt⁣⁣
Dass Byvej 70 unser werden soll, ist kein Zufall. Mit den Unterlagen zum Kauf wird die Geschäftsidee viel tragfähiger – auch wenn ein Kaufmann beschließt, an Land zu gehen:⁣⁣
⁣⁣
– Wennein Kaufmann aufhört oder aus irgendeinem Grund in Konkurs geht, ist Ihr Anteil immer noch geschützt. Es ist ein zukunftssicheres Modell, sowohl für Ihre Investition als auch für unseren gemeinsamen Kaufmannsladen, erklärt Klaas de Weerd.⁣⁣
⁣⁣
Auch die anfänglichen Verkäufe von Anteilen sind weitgehend abgesichert. Erst wenn die Arbeitsgruppe und Dagrofa gemeinsam feststellen, dass der Kaufmannstraum mit Sicherheit Realität wird, werden die Anteile vom Konto abgebucht:⁣⁣
⁣⁣
– Im Januar oder Februar erhalten die Anteilseigner Informationen über die nächsten Schritte, und Sie werden aufgefordert, die Zahlung für die Aktien auf ein gesperrtes Konto vorzunehmen. Wenn die ganze Supermarkthistorie aus unklaren Gründen nicht weitergeht, erhalten Sie Ihr Geld zurück, verspricht Klaas de Weerd.⁣⁣
⁣⁣
🫶🏻 Liebes Ballum, jetzt sind wir dran 🫶🏻⁣⁣
Nur gemeinsam können wir den Laden füllen – zuerst mit Kühlschrank und Kasse, später mit Leben, Gesprächen und Lächeln!⁣⁣
⁣⁣
Sie können daher Ihre verbindliche Zusage zum Kauf von Anteilen an der Gesellschaft hier geben: https://ballumby.net/koebmand/⁣⁣
⁣⁣
Wichtige Informationen zur Aktiengesellschaft:⁣⁣
👉🏻 Besitzt alle Inventargegenstände und ähnliches⁣⁣
👉🏻 Kauft langfristig Byvej 70, einschließlich Gebäude, Geldautomat, Wohnung und Tankstelle⁣⁣
(die Gesellschaft wird daher Miete von diesen kassieren)⁣⁣
👉🏻 Ein Vorsitzender und ein Vorstand werden ernannt und leiten die Gesellschaft⁣⁣
👉🏻 Ein Anteil = eine Stimme auf der jährlichen Hauptversammlung⁣⁣
⁣⁣
❗️Es ist auch möglich, das Projekt auf konventionelle Weise zu fördern. Ihre Unterstützung wird ebenfalls auf das gesperrte Konto überwiesen, aber da Sie kein Anteilseigner des Unternehmens sind, haben Sie kein Stimmrecht. Laden Sie das beigefügte Dokument ”Tegningsblanket for sponsoring” für weitere Informationen herunter.⁣⁣
⁣⁣
❓Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an die Arbeitsgruppe auf Facebook oder unter ballumbutikshusaps@proton.me wenden.⁣⁣
⁣⁣
(OBS: Selbstständige und Unternehmer haben die Möglichkeit, Steuerabzüge für die Unterstützung des Projekts zu erhalten. Ihr Steuerberater kann Ihnen zweifellos behilflich sein)

Del på Facebook
Vælg Byer

Kategorier

Arkiver