Spring til indhold

Højdepunkter fra landsbymøde d. 17/1

Tilstede fra bestyrelsen var:
Tove Grue, Rene Christensen

Tilstede fra ad hoc gruppen var:
Birgit Gjelstrup, Katja Kosegarten, Maria Krog, Ute Mammen, Helen Christensen

 

Cykelsti:
Vi skal invitere til et møde med: Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening, Dansk Cykelturisme, evt. EU
Der skal være nogle møder, hvor vi forbereder os, og så er der selve mødet. Afsluttet med en opfølgningsmøde. Og så ser vi hvad der sker.

Arbejdsgruppe:
Rene Christensen (sammensætter en gruppe)

 

Grønne områder der binder sognene sammen
Der skal nok findes minimum én pr. område, hvor disse mødes til et formøde.
Herefter skal disse ud og finde deres hold.
Vi forestiller os at de arbejder selvstændigt i grupper, og tovholdere mødes til fællesmøder for at sikre at man kan understøtte hinandens projekter, lave fælles indkøb, og afstemme situationer:

Pladserne:
Skast – Tove Grue
Randerup ?
Vesterende ?
Bunti – Birgit finder en tovholder
Koldby – Maria Krog
Legepladsen på Byvej – Ute Mammen
Infopladsen på Kystvej – ?
Møllegrunden på Kystvej – Rene Christensen

 

Integration og velkomster – Fælles gavekortløsning (Kurt), sprogcafe (Rufus)
Der findes en gruppe for infomappe til tilflyttere/turister som gerne skal igangsættes i 2024.

”Mød din nabo” aftenen skal danne grundlag for at der kan opstå en egentlig infoaften på tysk, hvor der bliver for talt om Ballum og omegn, og informeret om det frivillige arbejde og at alle kan være med i arbejdet. Og at vi meget gerne vil have dem med.
Når vi har haft de to første møder, så skal der allerede dér ligge en (dato)plan for en hel række møder, så det bliver en tilbagevendende ting.
Vi skal dog passe på at møderne ikke kun bliver for tyskere og tilflyttere.
Rufus vil gerne prøve at opstarte første møde, men han mangler hjælp.
En form for rullende indkøring af tilflyttere.
Det er vigtigt at vi finder frem til et koncept som appellerer til tilflyttere, danske og udenlandske, og vi skal sørge for at der også er ”gamle” lokale til stede. Møderne skal kunne foregå på flere sprog.

Arbejdsgruppe:
Rufus
Ute
Katja

Udviklingsplan og fælles retning for foreningerne.
Der blev givet feedback til arbejdsgruppen på deres første udkast.
Der var enighed om at udkastet er klar til at blive sendt til de andre foreninger.
I januar 2023 afholdt vi et fællesmøde for alle foreningerne.
Det er på tide at gøre det igen, og her er det oplagt at diskutere udviklingsplanen.

Har du lyst til at bidrage til vores områdes udvikling, så tag endelig fat i Rene, Tove, Kurt, Simon eller een af de aktive hjælpere i Landsbyforeningen.

Del på Facebook
Vælg Byer

Kategorier

Arkiver